Fråga facket Fråga facket

Våra roller i facket


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Åter till arbetet

Skyddsombud

Skyddsombudet ska vaka över att arbetsgivaren fullgör sitt ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering enligt lagstiftningen. Det innebär också att skyddsombudet ska verka för att arbetsgivaren:

  • har en lämplig organisation för arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten,
  • har rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering,
  • upprättar handlingsplaner och följer upp dem,
  • fullgör sina skyldigheter i fråga om arbetsanpassnings- och rehabiliteringsutredningar med mera.

Läs mer i Arbetsmiljöverkets föreskrift om arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1).

På mindre arbetsplatser kan skyddsombud saknas. Då faller dessa uppgifter på det regionala skyddsombudet eller på regionen/avdelningen/sektionen. Det är också bra om det lokala facket kommunicerar med regionen/avdelningen/sektionen när man får ett arbetsanpassnings-/rehabiliteringsfall på arbetsplatsen.

Klubben och/eller avdelningen och/eller regionen och/eller sektionen

Det är viktigt att den som förhandlar i ett rehabiliteringsärende har biträde av skyddsombud och tvärtom. Genom att arbeta integrerat använder vi våra samlade resurser bäst.

I regel kommer ett flertal frågeställningar upp, exempelvis arbetsmiljöfrågor, arbetsrättsliga frågor, försäkringsfrågor. Den lokala fackliga organisationen ska utse den eller dem som har mandat att förhandla i ett arbetsanpassnings-/rehabiliteringsärende.

Medlemmens önskemål om till exempel en speciell person som facklig representant ska givetvis beaktas och respekteras.

Oavsett vem eller vilka som förhandlar, ska hon/han/de ta biträde av andra fackliga företrädare när den egna kompetensen inte räcker till.