Fråga facket Fråga facket

Skadestånd kan inte utkrävas


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Åter till arbetet

Försumlig arbetsgivare

Om en arbetsgivare inte lever upp till sitt rehabiliteringsansvar finns inte mycket att hämta i socialförsäkringsbalken och arbetsmiljölagen för att på rättslig väg förmå arbetsgivaren att göra rätt. Dessa lagar saknar de rättsliga verktyg som behövs för att hjälpa en medlem mot en arbetsgivare som är passiv. Någon skadeståndssanktion enligt dessa lagar finns inte.

Anmärkningar och förelägganden

Försäkringskassan har möjlighet att i egenskap av tillsynsorgan göra framställningar och anmärkningar till en försumlig arbetsgivare. Dessutom kan Arbetsmiljöverket kopplas in och rikta förelägganden om arbetsgivaren inte har en organiserad rehabiliteringsverksamhet eller om den inte fungerar. Samma gäller om arbetsgivaren inte har ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.