Fråga facket Fråga facket

Praktikfall 2


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Åter till arbetet

Fallet

Medlemmen har varit sjukskriven i fem månader. Arbetsgivaren har under denna tid inte vidtagit några åtgärder och inte ens varit i kontakt med medlemmen. Arbetsgivaren vidtar inga eller halvhjärtade åtgärder. Medlemmen tröttnar och säger upp sig. Vad kan facket göra i denna situation?

Så kan facket resonera och agera

I en situation där arbetsgivaren är helt passiv kan facket påstå att medlemmens egen uppsägning framtvingats av arbetsgivaren och att detta är att jämställa med avskedande eller uppsägning från arbetsgivarens sida. Medlemmen kan då kräva ogiltigförklaring av avskedandet/uppsägningen och skadestånd eller bara skadestånd för brott mot 7§ alternativt 18§ las. Alternativt kan medlemmen handla som i praktikfall 1, nämligen att inte säga upp sig utan likväl hävda att arbetsgivaren med sin passivitet bryter mot grunderna för 7 eller 18§§ Las.

Yrkande om lön blir inte aktuellt eftersom medlemmen är sjukskriven och inte står till arbetsgivarens förfogande så länge som hen är sjuk.

En viktig förutsättning för att driva fallet är att facket har en idé eller uppfattning om på vilket sätt situationen kan lösas.

Även i detta fall måste det lokala facket påkalla tvisteförhandling med arbetsgivaren.