Fråga facket Fråga facket

Hur kan jag agera när medlemmen vägrar att medverka i rehabiliteringsutredning på arbetsplatsen?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Åter till arbetet

Skyldigheten upphör

Vad gör vi som facklig organisation om medlemmen vägrar att medverka, exempelvis i den rehabiliteringsutredning som arbetsgivaren ska genomföra? Rättsläget är att både arbetsgivarens och Försäkringskassans skyldigheter i rehabiliteringshänseende upphör om medlemmen själv inte medverkar.

Förklara för Försäkringskassan

Om det föreligger konflikt i relationen mellan arbetsgivaren och medlemmen kan det vara mindre lämpligt att arbetsgivaren genomför rehabiliteringsutredningen. Då bör facket hjälpa medlemmen att förklara detta för Försäkringskassan. Det blir i sådana fall Försäkringskassans skyldighet att genomföra en utredning.

Kan mista jobbet

En arbetstagare som vägrar att medverka i rehabiliteringsarbetet riskerar att bli uppsagd från sin anställning.

Arbetsdomstolen (AD 1993 nr 96) har uttalat sig ungefär så här:

”Om arbetstagaren utan giltigt skäl vägrar delta i rehabilitering anses arbetsgivaren ha fullgjort sitt rehabiliteringsansvar och arbetstagaren kan inte kräva att få behålla sin anställning. Förutsättning är att den föreslagna rehabiliteringsåtgärden kan antas bidra till att arbetstagaren kan återgå i arbete och att åtgärden är av sådant slag att arbetstagaren skäligen bör acceptera den.”

En uppgift för det lokala facket är att bevaka att medlemmarna har klart för sig vad som gäller och inte i onödan förlorar sin anställning.