Fråga facket Fråga facket

Checklista: Återgång i arbete


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Åter till arbetet

  • Checklistan ska användas när en medlem behöver stöd för att återgå i arbete hos arbetsgivaren, till sina tidigare arbetsuppgifter eller till nya arbetsuppgifter. Det är viktigt att checklistans alla steg gås igenom.
  • Dokumentera svaren och var så konkret som möjligt. Om utrymmet inte räcker till, använd bilagor. Detta underlag är viktigt även för den som ska företräda medlemmen vid en eventuell tvist.
  • Ge medlemmen en kopia!

Checklista: Återgång i arbete (pdf)