Fråga facket Fråga facket

Checklista: Åtgärdsplan på arbetsplatsen


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Åter till arbetet

Rehabutredning och åtgärdsplan

När rehabiliteringsutredningen är gjord bör den leda till en åtgärdsplan. Det är ett viktigt skede i arbetet. Detta sker normalt efter att den rehabiliteringsansvariga tillsammans med den berörda medlemmen och hens fackliga företrädare gjort en utvärdering av utredningsarbetet och kommit fram till den åtgärd som ska vidtas.

Planen ska ingå i det skriftliga resultatet av rehabiliteringsutredningen och innehålla uppgift om:

  • den/de åtgärder som ska vidtas
  • vem som är ansvarig för respektive åtgärd
  • bevakning eller kontroller av hur genomförandet fortlöper
  • vem som har till uppgift att sköta bevakning och kontroll
  • vem som har regelbundna kontakter med den berörde arbetstagaren
  • en tidplan för åtgärdens genomförande och utvärdering.

Den rehabiliteringsansvariga upprättar planen i samråd med övriga i rehabiliteringsgruppen.