Fråga facket Fråga facket

Checklista: Facket och externa aktörer


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Åter till arbetet

Delta på möten med andra aktörer

Externa aktörer kan vara Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, men också företagshälsovården och de eventuella konsultbolag som många arbetsgivare numera anlitar och som fungerar som en kombination av hälsovårds- och omplaceringsresurs.

  • Delta på möten med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller andra aktörer.
  • Var kreativ och kom med förslag.
  • Dokumentera vad som sägs och skriv ned vem som har åtagit sig att göra vad så att det sedan kan kontrolleras och följas upp.