Fråga facket Fråga facket

Checklista: Arbetsträning på annan arbetsplats


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Åter till arbetet

Arbetsgivarring

Om möjligheterna till arbetsträning på den egna arbetsplatsen är uttömda kan medlemmen kanske beredas plats hos en annan arbetsgivare. Detta är ett vanligt förslag som kommer upp hos de arbetsgivare som är anslutna till en så kallad arbetsgivarring.

Viktigt för facket att uppmärksamma:

  • Utgångspunkten är att medlemmen ska återgå i arbete hos sin tidigare arbetsgivare trots att hen arbetstränar hos en annan arbetsgivare.
  • Det ska upprättas ett avtal mellan medlemmen och arbetsgivaren och facket ska vara med när avtalet upprättas eftersom det kan handla om anställningsskyddsfrågor.
  • De fackliga organisationerna på båda arbetsplatserna (medlemmens ursprungliga och arbetsträningsstället) ska samarbeta för att medlemmen ska få bästa och starkaste möjliga stöd.
  • Medlemmen ska inte säga upp sig på sin tidigare arbetsplats om inte en ny anställning är ordnad på arbetsträningsarbetsplatsen eller någon annanstans.

Tänk också på försäkringsfrågorna. Kontrollera att medlemmen har ett fullgott avtalsförsäkringsskydd när hen arbetstränar eller arbetsprövar. Finns inte försäkringsskydd ska Försäkringskassan teckna försäkring.