Fråga facket Fråga facket

Hur kan jag agera när arbetsgivaren inte fullgör sitt rehabiliteringsansvar?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Åter till arbetet

Passiv arbetsgivare

Som facklig representant kan man stöta på många olika fall av passivitet hos arbetsgivare. Det finns arbetsgivare som är helt passiva och inte genomför någon rehabiliteringsutredning alls. Det finns också arbetsgivare som genomför någon form av rehabiliteringsutredning, konstaterar att det inte finns någon lämplig anpassnings- eller rehabiliteringsåtgärd och därefter antingen skickar hem medlemmen, med eller utan lön, eller säger upp hen.

Lagstöd

Det finns några olika handlingslinjer som facket kan använda för att möta detta. Reglerna om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar finns i 3 kap arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrift om arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1). Även lagen om anställningsskydd, las, har betydelse.