Fråga facket Fråga facket

Checklista: Rehabiliteringsutredningen på arbetsplatsen


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Åter till arbetet

 • Formalia: arbetstagarens namn och personnummer, arbetsgivarens namn, anställningsform, arbetsplats och arbetsuppgifter.
 • Beskrivning i sin helhet av arbetsgivarens verksamhet och organisation inklusive enheter eller filialer på annan plats. Om möjligt bör också de olika typer av arbetsuppgifter som finns hos arbetsgivaren redovisas.
 • Förenklad utredning i vissa fall, till exempel om den anställda har återgått i arbete. Skälet till varför en förenklad utredning görs måste anges klart och tydligt.
 • Orsak till rehabiliteringsutredningen.
 • Orsak till arbetsoförmågan.
 • Medicinsk utredning av arbetsförmågan och konstaterad arbetsförmåga.
 • Finns medicinskt utlåtande om vilka arbetsuppgifter som är lämpliga för arbetstagaren?
 • Förekomsten av lämpliga arbetsuppgifter med hänsyn till arbetsförmågan.
 • Arbetsförhållanden: Nuvarande arbetsuppgifter. Möjlighet till deltidsarbete. Möjlighet till arbetsanpassning genom tekniska arbetshjälpmedel, omfördelning, eller annan organisationsförändring.
 • Sociala förhållanden såsom familjeförhållande, fritid och annat som arbetsgivaren ser som viktigt att ha med i utredningen. Den anställda har rätt att vägra lämna uppgifter om sina sociala/privata förhållanden.
 • Rehabiliteringsåtgärder. Vilka åtgärder har arbetsgivaren föreslagit? Vad anser facket om dessa? Har facket några egna förslag som framförts till arbetsgivaren? Vad har arbetsgivaren sagt om det?
 • Ansvarig för uppföljning = vem eller vilka?
 • Förebyggande åtgärder.