Fråga facket Fråga facket

Checklista: Omplaceringsutredning


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Åter till arbetet

Möjligheter till omplacering

Arbetsgivarens skyldighet att utreda möjligheterna till omplacering innebär att arbetsgivarens hela verksamhet ska utredas. Hit hör samtliga driftsenheter, även sådana som ligger på andra orter, där det kan finnas lediga tjänster eller befattningar hos arbetsgivaren oberoende av om de avser arbetare- eller tjänstemannauppgifter. En medlem inom LO-området som är föremål för rehabiliteringsutredning kan alltså göra anspråk på lediga tjänstemannabefattningar och omvänt.

När arbetsgivaren utreder om det finns omplaceringsmöjligheter ställs krav på att:

  • genomgången av eventuella lediga tjänster är noggrann och systematisk
  • arbetsgivaren har erforderlig kännedom om den berörda medlemmens arbetsförmåga
  • arbetsgivaren utreder vilka önskemål medlemmen själv har till olika lediga arbeten
  • arbetsgivaren har tillräcklig kunskap om innehållet i de arbeten som kan vara lediga
  • arbetsgivaren utifrån dessa kunskaper gör en saklig bedömning av om medlemmen, eventuellt efter viss utbildning eller med arbetshjälpmedel, kan klara av att utföra något av dem.

Kommentar:

Inte sällan hävdar arbetsgivaren att det inte finns några lediga tjänster. Då är det viktigt för den fackliga organisationen att undersöka följande:

  • Finns arbetstagare som arbetsgivaren vid tidpunkten för utredningsförfarandet vet ska sluta, gå i pension eller bli tjänstlediga inom en inte alltför avlägsen framtid?
  • Finns lediga tjänster på arbetsplatser som arbetsgivaren har på annat håll?
  • Finns provanställningar som ska övergå i tillsvidareanställning? En provanställning som är på väg att avslutas innebär att ett ledigt arbete kommer att aktualiseras. I stället för att den provanställda erhåller tillsvidareanställning ska den drabbade medlemmen som är föremål för rehabilitering erbjudas omplacering till det aktuella arbetet.
  • Finns visstidsanställningar som planeras övergå till tillsvidareanställning? I stället för att den visstidsanställda erhåller tillsvidareanställning ska den drabbade medlemmen som är föremål för rehabiliteringsåtgärder erbjudas omplacering till arbetet i fråga.

Den medlem som är föremål för rehabiliteringsinsatser har alltså företräde i dessa situationer.