Fråga facket Fråga facket

Systematiskt arbetsmiljöarbete - att förebygga ohälsa på arbetet


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Åter till arbetet

Ingen ska utsättas för ohälsa i arbetet

Fackets mål när det gäller arbetsmiljön är att ingen ska utsättas för ohälsa i arbetet. Den allra första paragrafen i arbetsmiljölagen säger samma sak: ”Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö”.

Resten av lagstiftningen har samma syfte. Därför är till exempel arbetsmiljölagen och föreskrifterna fyllda med regler som gäller arbetsgivarens skyldighet att förebygga skador och ohälsa så långt det bara är möjligt.

Reglerna för förebyggande arbetsmiljöarbete finns i föreskriften 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets sida om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

Läs mer i Arbetsmiljöverkets föreskrift om arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1).