Fråga facket Fråga facket

Hur kan jag agera när en medlem är i riskzonen för lång sjukskrivning?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Åter till arbetet

Förebyggande sjukpenning

I princip är det först när någon blivit sjuk eller skadad som samhället träder in med olika ersättningar och (ibland) åtgärder. Det finns dock ett viktigt undantag: förebyggande sjukpenning, vilket är en möjlighet som finns i socialförsäkringsbalken och som avser medicinsk behandling (även psykosocial sådan). Där framgår att Försäkringskassan kan betala sjukpenning i syfte att förebygga sjukdom, att förkorta sjukdomstid eller att helt eller häva nedsättning av arbetsförmågan.

Förhindra försämring

En medlem som löper risken att bli sjuk och arbetsoförmögen kan alltså få sjukpenning, helt eller delvis, om hen behöver vara borta från sitt arbete för att delta i medicinsk behandling. Även någon som redan har eller har haft besvär av något slag kan få sjukpenning i förebyggande syfte. Då ska behandlingen syfta till att besvären inte ska förvärras eller återkomma så att medlemmen blir oförmögen att arbeta.

Arbetsgivaren betalar inte sjuklön

Vid förebyggande sjukpenning slipper medlemmen karensdagen och arbetsgivaren behöver inte betala sjuklön. Arbetsgivaren eller sjukvården ska dock bekosta den aktuella behandlingen eftersom det handlar om medicinsk behandling.

Läkarintyg - förhöjd sjukdomsrisk

Den som vill ha förebyggande sjukpenning måste själv skaffa ett läkarintyg som visar att förebyggande behandling behövs. Läkaren ska ha konstaterat att medlemmen ifråga har en förhöjd sjukdomsrisk som kan leda till en nedsättning av arbetsförmågan. Risken måste vara ”förhöjd”, men det handlar inte bara om faktorer hos medlemmen själv, som exempelvis sjukdomsanlag eller riskbeteende. Det räcker att medlemmens fysiska eller psykosociala miljö utgör risk.

Plan för förebyggande behandling

När läkarutlåtandet lämnats till Försäkringskassan utreds ärendet. Om förebyggande sjukpenning beviljas gör kassan upp en plan för den förebyggande behandlingen. Enstaka besök för behandling ger ingen ersättning.

Man behöver inte genomgå behandlingen i ett svep, det går bra att göra det etappvis med mellanliggande uppehåll. Under behandlingsuppehållen kan medlemmen i många fall vara i fullt arbete.